Billeder fra uge 1 - klik på billeder


Mor Gina og de 3

Mor og hvalpe spiser      Sovetryner      Mors mælk er bare det bedste


Tilbage til hvalpe 2021